Deze website wordt aangeboden door Hultafors Group en haar gelieerde ondernemingen voor informatieve doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en producten blijven het exclusieve eigendom van Hultafors Group of haar licentiegevers, indien van toepassing.

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, video's, illustraties en computercode op deze website zijn eigendom van, gecontroleerd of gelicentieerd door of aan Hultafors Group, en worden beschermd door auteursrechten, octrooi- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging.

Elke kopie, reproductie, heruitgave, upload, vertaling, doorgifte of ander gebruik is ten strengste verboden. Het verzoek om toestemming om welke informatie ook op deze website te reproduceren, moet worden gericht aan Hultafors Group op info@hultaforsgroup.com.

Octrooien

Producten van de Hultafors Group kunnen onder een of meer van de octrooien vallen die in het octrooi- en ontwerpdocument zijn vermeld (pdf, 14 KB).